Kenali PIJ Holdings

PIJ Holdings Sdn. Bhd. (PIJ Holdings) merupakan Syarikat Berkenaan Kerajaan (GLC) yang dimiliki sepenuhnya oleh Perbadanan Islam Johor. Industri yang diceburi oleh PIJ Holdings adalah pembangunan & pengurusan hartanah, perladangan, pembangunan bandar minyak & gas Pengerang (POGC), pembuatan & perindustrian, utiliti & infrastruktur, industri halal