Kenali PIJ Holdings


PIJ Holdings adalah sebuah syarikat pemegangan pelaburan yang ditubuhkan bagi menjalankan aktiviti komersial seperti pembangunan hartanah, perladangan & pertanian, perkilangan dan pengurusan hartanah.

Kursus Finance For Non FinanceKursus ini bertujuan memberi pendedahan akan konsep asas kewangan dalam bisnes kepada warga kerja bukan dari bidang kewangan. Selain itu, warga kerja turut dilatih membuat  tafsiran penyata kewangan dan cara meningkatkan prestasi bisnes. diadakan pada 17 & 18 Mei 2015