Kenali PIJ Holdings


PIJ Holdings adalah sebuah syarikat pemegangan pelaburan yang ditubuhkan bagi menjalankan aktiviti komersial seperti pembangunan hartanah, perladangan & pertanian, perkilangan dan pengurusan hartanah.

Program Penyediaan Kertas Kerja PerniagaanProgram ini diadakan bagi memberi latihan dan pengetahuan tambahan bagi menilai idea atau projek perniagaan dengan teliti dan terperinci. Pengetahuan yang ada boleh dijadikan landasan bagi merancang projek syarikat dengan lebih sistematik dan berdaya maju sesuai dengan pelaburan yang dibuat oleh Kumpulan PIJ Holdings.