Pembuatan & Perindustrian

Penglibatan PIJ Holdings dalam sektor makanan adalah melalui PIJ Manufacturing Sdn Bhd ( PIJ Manufacturing). PIJ Manufacturing kini sedang fokus dalam penghasilan produk berasakan aloe vera dan memiliki kelebihan mengawal keseluruhan proses pembuatan bermula dengan penanaman, penuaian, pengekstrakan serta proses akhir produk.