Mesyuarat Jawatankuasa Penilaian Bil. 2/2020

\

19 Ogos 2020

Jawatankuasa ini bersidang bagi menilai projek-projek sedia ada dan baharu sebelum dibentangkan kepada Jawatankuasa Operasi & Sinergi, peringkat seterusnya dibentangkan kepada Jawatankuasa Pelaburan, sebelum dibentangkan kepada Lembaga Pengarah PIJ Holdings.

Setiap projek perlu melalui semakan jawatankuasa-jawatankuasa tersebut sebelum dibentangkan untuk kelulusan Lembaga Pengarah.

Jawatankuasa - jawatankuasa ini merupakan sebahagian Sistem Syura yang diamalkan dalam tadbir urus korporat PIJ Holdings.

Tadbir urus korporat memperuntukkan satu rangka kerja mekanisme kawalan yang menyokong sesebuah syarikat mencapai matlamatnya, dan mencegah konflik yang tidak diingini.

Tingkah laku beretika, kebertanggungjawaban, ketelusan dan kemampanan merupakan unsur tadbir urus korporat yang penting dalam pentadbiran syarikat serta pengendalian modal pelabur.