Kenali PIJ Holdings

PIJ Holdings Sdn. Bhd. (PIJH) merupakan sebuah syarikat pemegangan pelaburan milik kerajaan negeri Johor melalui Perbadanan Islam Johor (PIJ).

Kami telah menerokai peluang-peluang baharu dalam pelbagai sektor yang mampu memberikan pulangan tinggi. Berikut merupakan aktiviti-aktiviti terkini yang diceburi Kumpulan PIJ Holdings:

Berita/Aktiviti Terkini

Pengumuman Jumaah Majlis Diraja

Sumber : FB Sultan Ibrahim Sultan Iskandar 

Mesyuarat Jawatankuasa Penilaian Bil. 2/2020

Jawatankuasa ini bersidang bagi menilai projek-projek sedia ada dan baharu sebelum dibentangkan kepada Jawatankuasa Operasi & Sinergi, peringkat seterusnya dibentangkan kepada Jawatankuasa Pelaburan, sebelum dibentangkan kepada Lembaga Pengarah PIJ Holdings. Setiap projek perlu melalui semakan jawatankuasa-jawatankuasa tersebut sebelum dibentangkan untuk kelulusan Lembaga Pengarah. Jawatankuasa - jawatankuasa ini merupakan sebahagian Sistem Syura yang diamalkan dalam tadbir urus korporat PIJ Holdings. Tadbir urus korporat memperuntukkan satu rangka kerja mekanisme kawalan yang menyokong sesebuah syarikat mencapai matlamatnya, dan mencegah konflik yang tidak diingini. Tingkah laku beretika, kebertanggungjawaban, ketelusan dan kemampanan merupakan unsur tadbir urus korporat yang penting dalam pentadbiran syarikat serta pengendalian modal pelabur.